Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

«The Mad Tea Party» – Framed size 20″x24″
Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

«Painting the Rose Red» – Framed size 20″x24″
Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

«Queen of Hearts» – Framed size 20″x16″
Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

«White Rabbit» – Framed size 20″x16″
Алиса в стране чудес картины Shirley Holt

Comments are closed.